Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viazupamarzen zupamarzen
4320 746d 500
Reposted frompiehus piehus viarhubarbrr rhubarbrr

January 23 2020

2396 d90f 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
9352 162d 500

January 22 2020

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.

January 21 2020

9759 7c8b 500
Reposted frompiehus piehus viapowidlo powidlo
7943 77bc 500
Reposted frompani-na-m pani-na-m viaMartwa13 Martwa13

January 20 2020

7757 2b0d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
7708 28d1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Reposted fromLeguanien Leguanien viarhubarbrr rhubarbrr
2808 8d5e 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaTARDIS TARDIS
1012 885e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaolewka olewka

January 16 2020

- W każdej baśni jest ziarno prawdy - rzekł cicho wiedźmin. - Miłość i krew. Obie mają potężną moc. Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że...

- Że co, Geralt?

- Miłość musi być prawdziwa.
— Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"
Reposted fromlilikoi lilikoi viahoneybunny honeybunny
3075 57cd 500

distractful:

10 Things I Hate About You (1999)

Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s viairmelin irmelin
1155 f245
Reposted fromgainaxing gainaxing viairmelin irmelin

January 15 2020

0438 ecef 500
Reposted frompiehus piehus viarudelubie rudelubie
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery viarhubarbrr rhubarbrr
2886 82ad 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viarhubarbrr rhubarbrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl